Ja til søndagsåpne butikker – selv på 1. mai!

Vi i Fremskrittspartiets Ungdom mener det er helt absurd at staten skal bestemme når kjøpmenn skal få ha sine egne butikker åpne. Kjøpmenn burde full rett til å bestemme sine egne åpningstider – selv om det er offentlige fridager.

I Hedmark er vi såpass privilegerte ved å få bo en kjøretur fra svenskegrensa og Charlottenberg. På søndager så har vi dermed muligheten til å reise til Sverige for å storhandle om vi vil. Det er synd norske kjøpmenn skal tape kapital fordi en stat tviholder på kristne grunnverdier. Søndagsåpne butikker gjør det også mulig å skape flere arbeidsplasser gjennom deltidsjobber til, eksempelvis, studenter.

I dag er det 1. mai og FpU mener denne dagen har utspilt sin rolle. Norske arbeidere har utmerkede arbeidsforhold, rettferdig lønn og klare rettigheter. Det er dermed ikke et like stort behov for 1. mai slik som det var før i tiden. Dessuten har markeringen utviklet seg til å være en hyllestdag for sosialistisk politikk, med tanke på at det flagges med palestinske flagg og feministiske slagord.

Arbeidernes dag burde ikke være en påtvungen fridag. Fremskrittspartiets Ungdom vil tillate butikker å være åpne, til tross for at det er søndag og 1. mai.

Nytt fylkesstyre

Forrige helg avholdte Hedmark FpU sitt årsmøte. Etter fire flotte og innholdsrike år gikk Katrine Aurland av som formann, og tidligere nestformann, Kari Helene Bekkelund, tok over formannsvervet.
Det nye styret er som følger:

Formann: Kari Helene Bekkelund
Organisatorisk nestformann: Nora Skjelstad
Politisk nestformann: Tinius Austlid Solbakken
Kasserer: Ida Marie Bredvold
Medlemsansvarlig: Jostein Kristiansen
Studieleder: Lars Stenbaek
Styremedlem: Robin Ganre
Styremedlem: Andreas Leonardsen
Styremedlem: Gyda Nordhagen
1. Vara: Cecilie Fallet
2. Vara: Eirik Lilleløkken
3. Vara: Katrine Aurland

Vi ser frem til et år med mye sosialt, spennende aktiviteter og nye kjennskap!