Klima- og miljødebatt ved Elvis

Den 5. Juni deltok 2. Nestformann Kari Helene Bekkelund fra Hedmark FpU på miljø- og klimadebatt på Elverum videregående skole (Elvis). Debatten ble arrangert etter iniativ fra sosialistisk ungdom og Elvis.

Det hele startet med en innfrøring fra Naturvernforbundet ved Thomas Cottis. Han snakket om om hvordan den globale oppvarmingen påvirket oss, hva som kunne bli konsekvensene og hvordan global oppvarming rammer urettferdig. Mange I-land har ressurser og kan gjøre tiltak for å redusere konsekvensene, mens u-land som blir rammet av blant annet tørke vil få kraftig vann og matmangel som kan gå utover mange menneskeliv.

Debatten var en rolig og opplysende debatt, hvor man skulle gjøre rede for sine synspunkter og få publikum til å reflektere over de forskjellige partienes løsninger. Temaene som ble debattert var engergi- og strømforbruk, oljeboring og kollektivt basert på lokale utfordringer.

Det var en veldig vellykket debatt fra alle parter, og det var stor steming i etterkant for å ha flere like debatter på Elvis. Hedmark FpU stiller seg fult bak flere debatter både på Elvis og på andre skoler i Hedmark.

Karines resolusjon om psykisk helsevern vedtatt

Fylkesformann Karine Skaret fremmet på årsmøte i Hedmark FrP en resolusjon om lovfesting av psykisk helsevern. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Lovfesting av psykisk helsevern
Forskning.no publiserte 18. januar en studie som viser at det vil bli en økning av depresjon i Norge. I de siste årene har det vært en kraftig økning av livsstilssykdommer. Disse kan føre til depresjon, men depresjon kan også føre til livsstilssykdommer.

Det er ikke bare enkeltmennesket som rammes av denne utviklingen, depresjon vil også bli en stadig større belastning på velferdssystemet. I følge WHO vil depresjon være den nest viktigste årsaken til hjerte- og karsykdommer allerede i 2020 eller tidligere. Derfor er det viktig å sikre psykisk helsevern slik at de psykiske problemene blir avdekket på et tidlig stadium, og man unngår at de utvikler seg til mer alvorlige lidelser.

Så lenge kommunene ikke har lovfestet plikt til å yte psykisk helsehjelp, står psykisk helsevern i fare for å bli rammet av økonomiske innstramninger. Hedmark FrP ønsker derfor lovfestet kommunal plikt til å yte psykisk helsehjelp på lik linje med somatisk helsehjelp.

Les om resolusjonen i HA og Østlendingen.

Mange FpUere på Hedmark FrPs årsmøte

Hele fylkesstyret til Hedmark FpU var i helgen tilstede på årsmøtet til Hedmark FrP.

Flere av FpUerne var oppe på talerstolen under møtet og viste at det er trøkk i ungdommen i Hedmark.

– Det var et spennede årsmøte og jeg er glad for at FpU var så godt representert, sier en fornøyd fylkesformann.

I løpet av årsmøtet ble det vervet hele 23 nye støttemedlemmer.

FpU puster AUF i nakken

Ungdomspolitikerne i distriktet mener skolepolitikk sanker flest stemmer, og hvis ungdom i Kongsvinger-distriktet kunne stemme nå, hadde Arbeiderpartiet fått flest stemmer, men Fremskrittspartiet puster dem i nakken. Pepper har pratet med kasseren i Hedmark Fremskrittspartiets Ungdom, Ida Marie Bredvold fra Åsnes, og leder for Arbeidernes Ungdomsfylking i Glåmdal, Kjersti Sidselrud.

Les resten av artikkelen papirutgaven av Glåmdalen fra 11.1.11

Vellykket årsmøte

Hele 11 stykker møtte opp til årsmøte i Hedmark FpU i Elverum 15. desember. Det ble et fint årsmøte med flere nye medlemmer tilstede.

– Jeg er veldig fornøyd med årsmøte. Det virket som om folk hygget seg og syntes at det var interessant, sier gjenvalgt fylkesformann Karine Skaret.

Det nye fylkesstyret ble som følger:

Formann: Karine Skaret, Elverum
Nestformann: Katrine Solberg, Åmot
Kasserer: Ida Marie Bredvold, Åsnes
Studieleder: Thomas Elnes, Ringsaker
Styremedlem: Thea Røstbakken, Skarnes
1. varamedlem: Malin Westlie
2. varamedlem: Stian Brendlien
3. varamedlem: Per Arne Lundh

Årsmøte i Hedmark FpU 15. des

Nytt år – nye muligheter. Kommer du?

Årsmøte er lagets øverste myndighet, og har som hovedoppgave å godkjenne årsregnskapet, vedta nytt budsjett og å velge et nytt fylkesstyre, samt å diskutere den politiske kursen for fylkeslaget.

Dette er en perfekt måte å møte andre FpU-medlemmer på og kan gi en flying start for deg som går med en drøm om å bli politiker. Ønsker du et verv i styret, kan du gi beskjed om dette til formann, enten på telefon eller e-post, og fortell litt om deg selv og hvilket verv du kan tenke deg.

Årsmøtet arrangeres onsdag 15. desember 2010 kl. 1800 på Peppes pizza i Elverum

Siden det blir servert pizza etter møtet er det viktig at du sier i fra om du kan komme slik at vi kan få bestilt bord. Send sms eller mail til Karine 980 70 192 eller karine@fpu.no innen tirsdag 14. desember kl. 12.00

Dersom du enda ikke har betalt kontingenten, har du mulighet til å betale 50 kroner på møtet. Dette må være betalt for at du skal ha stemmerett på årsmøtet.

Event på Facebook

Rekordstor sommerleir

Det var i ordnede rekker FpUere fra hele landet i dag ankom Ed i Sverige for FpUs årlige sommerleir.

Årets leir markerer ny deltagerrekord med 160 deltagere. Presis klokken 14.30 ønsket Formann Ove Vanebo deltakerne velkommen til årets sommerleir. Etterpå fortalte han FpU.no at han er svært fornøyd med det høye deltakertallet i år. Videre fortalte han at; ”Årets sommerleir kommer til å innholde flere overraskelser, blant annet har sentralstyret satt opp sin egen revy”.

Litt senere treffer vi 4 gutter fra Ålesund FpU, som avslører at Møre og Romsdal FpU har store planer om å vinne årets fotballturnering. Carl Teige forteller: ”Lagets hemmelige våpen i år er Kristoffer Honningsvåg, som har en fortid fra blant annet Fredrikstad FK (FFK). Honningsvåg selv er noe mer beskjeden, men bekrefter at han er klar for kamp.

Etter lunsj ble ordet gitt til Richard Haye. Haye har drevet med kampsport i en årrekke, og jobber i tillegg som coach. Han fortalte FpUerne hvordan de kan motivere seg selv til å nå nye høyder ved å bare tro på seg selv. ”Vær en kriger, og oppfør deg som en verdensmester hver gang du går inn i et rom,” fortalte han engasjert til stor begeistring fra tilhørerne.

FpU.no kan dermed erklære årets sommerleir for åpnet, og håper den blir spennende og innholdsrik for deltakerne.

Danske gjester på eliteakademiet

Ledelsen i Venstres Ungdom besøkte FpU på eliteakademiet. – Dette var et utrolig bra opplegg, sier landsformann Thomas Banke.

Delegasjonen fra Danmark ankom mandag morgen på havnen. I løpet av dagsbesøket, rakk vi å gi en rask omvisning på kontoret, de fikk se hvor dårlig norske veier er, og fikk med seg første delen av eliteakademiet.

På turen tilbake var Mosselukten på sitt verste, men danskene virket blide og fornøyde likvel, og FpU ser frem til å snart besøke dem i Danmark.