Råneaksjon med Hedmark FpU

Fredag aksjonerte Hedmark Fremskrittspartiets ungdom sammen med lokale “rånere” for en bedre og mer rettferdig bilpolitikk. Det var rundt 15-20 biler som var med på den lokale “rånerunden” i Elverum, det var alt fra falleferdige Volvoer til Amerikanske veteraner som var med på runden.

Fremskrittspartiets ungdom vil kvitte seg med avgifts jungelen på bil og vei og ønsker et enklere, billigere og mer rettferdig avgiftssystem. “Bompenger for eksempel tar jo ikke hensyn til inntekt, eller hvor mye bil du faktisk kjører. Bompenger straffer helt tilfeldig etter hvem som befinner seg på akkurat den strekningen på det tidspunktet. Det er urettferdig,” sier Kari Helene Bekkelund, formann i Midt-Hedmark FpU.

Hedmark FrPs politisk nestleder og gruppeleder på fylkestinget; Tor Andrè Johnsen var også tilstede på aksjonen, han er som kjent for mange veldig opptatt av samferdsel. “Det er jo helt utrolig at man i Hedmark bygger vei for fortiden, ikke for fremtiden. Ta RV3 for eksempel som nå er i oppstartfasen.  De skal bygge 7 km vei mellom Åsta og skjærodden, med midt rekkverk uten noe mulighet til å kjøre forbi. Da man først skal bygge vei bør man jo bygge en vei som møter utfordringene i fremtiden, det er derfor FrP har ønsket en smal 4 felt på strekningen.” Sier Tor Andrè Johnsen.

Fremskrittspartiet ungdom ønsker:

– Å fjerne årsavgiften

– Å fjerne bomringene

– Kjøreopplæring som valgfag på skolen

– Fjerne plomba på mopeder

– FpU vil ha et infrastruktur fond på 300 mrd

– Nye, bedre veier, verdens rikeste land bør også ha verdens beste veier.